ม.ค. 13

เที่ยวชมความงดงามของ วัดสังกัสรัตนคีรีบนยอดเขาสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

    ที่จังหวัดอุทัยธานีมีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี 2443 โดยวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาบนยอดเขาสะแกกรังซึ่งเป็นยอดเขาที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือโดยระบุว่ายอดเขาแห่งนี้เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์โดยวัดดังกล่าวนั้นมีชื่อเรียกว่าวัดสังกัสรัตนคีรี  ที่วัดแห่งนี้นั้นมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายรูป

ประดิษฐานอยู่ภายในวัดเป็นพระพุทธรูปมงคลที่ชาวบ้านนั้นให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุทัยธานีเลยก็ว่าได้โดยที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยทีเดียว  

        ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนั้นจังหวัดอุทัยธานีจะมีวัดสวยงามมากมายหลายวัดที่สร้างขึ้นมาเพิ่มเติมแต่วัดสังกัสรัตนคีรีก็ยังคงเป็นวัดที่ชาวบ้านยังคงให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างมากหากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่ยอดเขาสะแกกรังเดินที่ใจบนบันได

ซึ่งทางวัดได้มีการสร้างเอาไว้เพื่อความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขาจะต้องเดินขึ้นบันไดไปทั้งหมด 449 ขั้นเมื่อเดินขึ้นมาด้านบนสุดนักท่องเที่ยวก็จะเห็นว่าด้านบนนั้นจะมีวัดถูกสร้างอยู่ข้างบน  

          ซึ่งวัดดังกล่าวก็คือวัดสังกัสรัตนคีรีนั่นเองโดยเมื่อขึ้นมาแล้วนักท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าด้านบนนั้นจะมีพระพุทธรูปมากมายเต็มไปหมดนอกจากนี้ยังมีภาพมณฑปที่มีการสร้างเอาไว้อย่างสวยงามลงตัวโดยที่นี่จะมีการสร้างเลียนแบบสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเดินทางไปเทศนาพระมารดาของพระองค์บนสรวงสวรรค์

  นอกจากนี้เนื่องจากว่าวัดสังกัสรัตนคีรีอยู่บนยอดเขาสะแกกรังซึ่งเป็นยอดเขาที่ค่อนข้างสูงดังนั้นจึงมีจุดชมวิวที่ให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถเห็นวิวของเมืองอุทัยธานีได้อย่างกว้างขวางสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวนอกจากนักท่องเที่ยวจะเดินขึ้นมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะพักผ่อนหย่อนใจนั่งสมาธิหรือจะไปกราบไหว้วิหารพระ   

       หรือจะไปกราบไหว้มณฑปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทจำลองก็ได้นอกจากนี้ด้านบนยังมีการสร้างศาลเจ้าจีนสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีนให้กราบไหว้ขอพรได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามที่วัดสังกัสรัตนคีรีแห่งนี้ยังมีสิ่งที่เป็นสิริมงคล นั่นก็คือระฆังศักดิ์สิทธิ์โดยชาวบ้านเชื่อกัน

ว่าหากใครได้มาตีระฆังที่นี่แล้วจะทำให้ชีวิตมีความสุขและมีแต่สิ่งเป็นมงคลเข้ามาในชีวิต  อย่างไรก็ตามในทุกๆปีชาวบ้านจะมีการจัดงานเทศกาลใหญ่ๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานตักบาตรเทโวหรืองานประจำปีประเพณีต่างๆซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวรวมเทศกาลงานบุญครั้งใหญ่อีกด้วย 

 

สนับสนุนโดย.    ufabet เว็บไหนแตกดี