ก.ย. 23

เว็บไซต์ที่ดีที่สุดนั้นก็คือเว็บคาสิโนออนไลน์ที่ได้เงินจริง

ประวัติคาราเต้-โด

ต้นกำเนิดของคาราเต้ มาจากตำหรับการต่อสู้ของจีนโบราณ ซึ่งเรียกว่า Ch’uan-fa หรือ Kempo ซึ่งแพร่หลายเข้าไปในโอกินาว่า และได้ชื่อว่า ดอกินาวาเต้ มีตำนานเกี่ยวกับการเกิดของเคมปโปว่า พระธรรมไตรชิ(Daruma taishi) ได้จารึกสแวงบุญจากประเทศอินเดียเข้าไปในประเทศจีน เพื่อเทศนาหลักธรรมของศาสนาพุทธให้แก่กษัตริย์จีนแห่งราชวลศ์เหลียง (liaung-Dynasty)

การเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายแสดงให้เห็นถึงพลังกายและพลัง จิตอันสูงส่งของพระธรรมไตรชิ ท่านได้พักจำพรรษาอยู่ ณ.วัดเชาลินซู(Shaolin-szu) และได้เทศนาธรรมแก่พระภิกษุจีนที่วัดนั้น วินัยที่เคร่งครัดของพระธรรมไตรชิทำให้พระลูกศิษย์ต้องลาสิกขาบทดพราะอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยทางกายไม่ไหว

ในที่ประชุมสงฆ์ครั้งต่อมาท่านได้อธิบายว่า จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาคือ การทำจิตใจให้บริสุทธ์ (พ้นจากมลทิน) แต่ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออก สภาพของร่างกายที่อ่อนแอ ก็ย่อมจะปฏิบัติโยคะซึ่งเป็นหนทางที่จะเข้าถึงหลักของสัจธรรมไม่ได้ ท่านได้แก้ไขโดยการฝึกวินัยทางกายและจิต

ซึ่งมีปรากฏอยู่ในไอชินะสูตรให้แก่พระภิกษุเหล่านั้น จนพระในวัดเขาลินซูได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่สุด ในประเทศจีนการต่อสู้ป้องกันตัวของวัดเชาลินซูต่อมาได้ใช้ชื่อว่า ฟิตเวย์ (Fitwayการใช้หมัด)และได้กลายเป็นต้นกำเนิดของแบบฉบับการต่อสู้ป้องกันตัวของจีนมาจนถึงทุกวันนี้

บิดาของคาราเต้ยุคปัจจุบันนี้ คือ ฟูนาโกชิ กิชิน(Funakoshigishin) ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1869-1957 เกิดที่เมืองซูรอโอกินาวา เริ่มหัดคาราเต้ตั้งแต่อายุ12 ปี กับอาจารย์ยอด 2 คน ในสมัยนั้น จนเป็นนักคาราเต้ที่เก่งกล้าสามาราถเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเผยแพร่วิชาคาราเต้เข้าไปในประเทศญี่ปุ่น

ในขณะที่การศึกาคาราเต้กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายศิลปะการต่อสู้แบบอื่นๆ เช่น ยูยิตสู เคนโดและกีฬาของชาวตะวันตกก็เข้ามาแพร่หลายในญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นจึงได้รวบรวมเอาการต่อสู้แบบต่างๆเหล่านี้เข้ามารวมเป็นคาราเต้แบบญี่ปุ่นยุคปัจจุบันนี้ปัจจุบันชาวต่างประเทศได้สนใจที่จะเรียนคาราเต้กันเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าคาราเต้เป็นศิลปะการป้องกันตัวที่น่าสนใจดี

 

ขอบคุณแหล่งที่มาของลทความ เว็บพนัน คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง